COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


Kalendari i mbledhjeve

Data Ora Vendi
21.11.2018 16:00-17:00 Salla e Senatit
05.12.2018 16:00-17:00 Salla e Senatit
19.12.2018 16:00-17:00 Salla e Senatit
09.01.2019 16:00-17:00 Salla e Senatit
23.01.2019 16:00-17:00 Salla e Senatit
06.02.2019 16:00-17:00 Salla e Senatit
20.02.2019 16:00-17:00 Salla e Senatit
06.03.2019 16:00-17:00 Salla e Senatit
20.03.2019 16:00-17:00 Salla e Senatit
03.04.2019 16:00-17:00 Salla e Senatit
17.04.2019 16:00-17:00 Salla e Senatit
08.05.2019 16:00-17:00 Salla e Senatit
22.05.2019 16:00-17:00 Salla e Senatit
05.06.2019 16:00-17:00 Salla e Senatit
19.06.2019 16:00-17:00 Salla e Senatit
03.07.2019 16:00-17:00 Salla e Senatit