Këshilli Studentor

Këshilli Studentor është organizim i pavarur i studentëve në Kolegjin Universitar Bedër, i cili promovon pjesëmarrjen e tyre në organet drejtuese. Këshilli koordinon përfaqësimin e ideve dhe opinioneve të studentëve në strukturat mësimore-kërkimore dhe të shërbimeve.

Këshilli i studentëve zgjidhet çdo vit nga votat e studentëve dhe mbështetet në legjislacionin në fuqi. Këshilli Studentor organizohet në nivel institucioni, me përfaqësues nga të gjitha fakultetet dhe departamentet përkatëse.

 

Këshilli Studentor - Viti Akademik 2020-2021

President:     Harvi Xhaferaj

Zv-President: Emri Selami

Sekretare:       Era Tafa

Nr. Emër Mbiemër Programi i studimit
1 Marina Zela        COM I
2 Ermal Spahiu COM II
3 Mbaresa Metaj    COM III
4 Doralda Bodini IMC I
5 Era Tafa IMC II
6 Sonja Hoxha IMC III
7 Jona Kaso COM I (Master Shkencor)
8 Juela File LAW I
9 Harvi Xhaferaj        LAW II
10 Blerta Boci LAW III
11 Emri Selami             LAW I (Master Shkencor)
12 Ilektra Vangjeli ISC I
13 Eda Rika                   ISC II
14 Ardita Kryeziu ISC III
15 Esmir Keçi                ISC I (Master Shkencor)
16 Romilsa Ibrahimi ELL I
17 Floreta Mici ELL II
18 Sentila Gjoka            ELL III
19 Enorgeta Nikolla    ELL I (Master Profesional)
20 Adela Kalaja             PRD III
21 Blerim Myftarago           CMP I
22 Ramazan Bufi CMP II 
23 Vanesa Kubazi         CSC I
24 Aldo Nezha MUL I