Këshilli Studentor

Këshilli i studentëve është organizim i pavarur i studentëve në Kolegjin Universitar Bedër, i cili nuk zhvillon veprimtari politike dhe ekonomike. Ky këshill promovon pjesëmarrjen e studentëve dhe koordinon përfaqësimin e ideve dhe opinioneve të tyre në organet drejtuese të Shkollës së Bedër, në strukturat mësimore-kërkimore dhe të shërbimeve.Këshilli i studentëve zgjidhet çdo vit nga votat e studentëve dhe mbështetet në legjislacionin në fuqi.Këshilli i studentëve organizohet në nivel institucioni, me përfaqësues nga të gjitha fakultetet dhe departamentet përbërëse.

 

Nr. Emër Mbiemër Programi i studimit
1 Krisild Maxhari COM 1
2 Albert Çelhaka COM 2
3 Kristi Mukollari COM 3
4 Juana Hyka PRD 2
5 Norest Belegu CMP 1
6 Mariglen Kuqa IMC 1
7 Fernando Xhelollari LAW 1
8 Enea Frashëri LAW 2
9 Erisa Datja LAW 3
10 Ardita Kryeziu ISC 1
11 Esmir Keçi ISC 2
12 Kushtrim Reshiti ISC 3
13 Sentila Gjoka ELL 1
14 Klajdi Jaupi ELL 2
15 Haxhire Xhihani ELL 3
16 Sara Mahja PSD 1
17 Olivia Andoni PSD 2
18 Ersiona Taku PSD 3