Klubet Studentore

Klubet e studentёve, nё pёrputhje me rregullat, mjedisin dhe disiplinёn e universitetit, synojnë zhvillimin e studentёve nё aspektin social, kulturor, intelektual dhe sportiv. Në përgjithësi, klubet përbëhen nga persona me aftësi të caktuara rreth një fushe, por mund të marrin pjesë dhe persona të tjerë, që tregojnë një interes të veçantë rreth fushës së caktuar. Klubet nuk mund të dalin jashtë fushës së tyre të veprimit edhe në qoftë se aktivitetet e tyre mund të jenë të ngjashme me ato të një klubi tjetër. Pjesëmarrja e studentëve, që janë pjesë e klubeve të ndryshme studentore në aktivitete, brenda ose jashtë institucionit, apo marrin pjesë në konferenca, konkurse, kongrese etj. bëhet në koordinim me dekanin e studentëve.

web : http://clubs.beder.edu.al

Klubet që funksionojnë në Kolegjin Universitar Bedër:

 1. Klubi "Bedër Law Academy"
 2. Klubi "Mesazhi i Jetës”      
 3. Klubi i Muzikës Bedër
 4. Klubi i Diversitetit                                 
 5. Klubi i Librit
 6. Klubi i Fotografisë
 7. Klubi "Psikologët e Rinj"
 8. Klubi i Shëndetit
 9. Klubi "Mësuesit e Rinj"   
 10. Klubi i Debatit                                  
 11. Klubi "Sensivite Society"
 12. Kulubi i Sportit
 13. Klubi i Kreativitetit

 

Për formimin dhe funksionimin e klubeve përdoren dokumentat e mëposhtme:

Koordinator i Zyrës 

Indrit Lami

e-Mail : ilamaj@beder.edu.al