Mundësi punësimi

Kolegji Universitar “Bedër” kërkon të punësojë asistent lektor pranë Departamentit të Shkencave Islame, kandidati për vendin vakant duhet të plotesojë kriteret e mëposhtme:

  1. Të ketë mbaruarstudimet Bachelor dhe Masternë fushën e Shkencave Islame
  2. Të ketë gjuhë amtare shqipen.
  3. Të demonstrojë profesionalizëm në mësimdhënie, menaxhimin e projekteve si dhe në këshillimin dhe udhëheqjen e studentëve
  4. Të ketë njohuri në Shkencat Moderne Islame dhe metodat e kërkimit shkencor
 
Kontakt

Artemisa Salillari

Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore 

e-Mail : hr@beder.edu.al