Mundësi punësimi

NJOFTIM

Kolegji Universitar "Bedër", shpall konkursin për:

2 vende të lira pune, për personel akademik me kohë të plotë, në Fakultetin e Filologjisë dhe Edukimit, Departamenti i Shkencave Kompjuterike.

Kriteret:
1. Të ketë fituar titullin Doktor i Shkencave, profili Shkenca Kompjuterike/Informatikë.
2. Të ketë njohuri të mira në gjuhën angleze.
3. Të ketë eksperiencë pune, preferohet përvoja në mësimdhënie në arsimin e lartë.
4. Me kohë të plotë.

Të interesuarit për pozicionin e mësipërm duhet të aplikojnë deri më datë 30.07.2018

Kontakt

Artemisa Salillari

Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore 

e-Mail : hr@beder.edu.al