Zyra e Planifikimit të Karrierës

Zyra e planifikimit tё karrierёs

Kjo zyrё zhvillon aktivitete tё cilat kanё si qёllim afrimin e institucioneve tё sektorit privat ose publik me studentёt aktualë ose të diplomuar, tё cilёt pёrbёjnё burime njerёzore tё mirëkualifikuara.

Kjo zyrë organizon:

  • Takime prezantuese mes studentёve tё diplomuar dhe institucioneve tё ndryshme nё sektorё tё ndryshёm;
  • Informim të studentёve me profesionet pёrkatёse;
  • Jetёn e punёs;
  • Mundёsitё e karrierёs;
  • Vendosjen e lidhjeve mes institucioneve qё kёrkojnё persona pёr tё punёsuar dhe studentёve;
  • Informon studentёt nёpёrmjet organizimit tё seminareve, rreth teknikave tё kёrkimit tё punёs, tё shkrimit tё CV-sё dhe kalimit me sukses tё intervistёs paraprake.

Ndër prioritetet e zyrës së planifikimit të karrierës është edhe organizimi i aktiviteteve, tё cilat synojnё ruajtjen e marrёdhёnieve mes studentёve edhe pas diplomimit tё tyre. Kjo zyrë krijon edhe database, nё bashkёpunim mё Zyrёn e Burimeve Njerёzore, mbi studentёt dhe tё diplomuarit e Kolegjit Universitar Bedër.

Këshilltarët e karrierës sipas departamenteve:

 PhD. Ada Guven - Departmenti i Drejtёsisё
MSc. Ejona Bodo - Departmenti i Shkencave Kompjuterike
MSc. Rudi Dunga - Departmenti  i Shkencave tё Komunikimit
MSc Neliada Memushaj - Departmenti i Edukimit dhe Gjuhёs Angleze
MSc. Rudina Cinari - Departmenti i Shkencave Islame
MSc. Kriselda Gura - Departmenti i Ekonomisё dhe Biznesit 

 

Përgjegjës i Zyrës

Rudina Çinari

E-mail : [email protected]