Zyra e Shёrbimit Psiko-Social dhe Shёndetёsor

Qëllimi kryesor i Zyrës së Shërbimit Psiko-Social dhe Shëndetësor është të ofrojë shërbime për shëndetin, mirëqenien fizike, mendore dhe emocionale të studentëve, personelit akademik dhe administrativ të Kolegjit Universitar, me qëllim plotësimin e nevojave të tyre.

Shërbimet e kryera në mbështetje të shëndetit:

  • Ndihma e parë në rastet e urgjencave mjekësore
  • Kontrolle shëndetësore të ndryshme
  • Matje të presionit arterial
  • Llogaritje BMI
  • Mjekim plagësh
  • Shërbime shëndetësore parandaluese
  • Referim te specialisti në rast nevojë

 

Përgjegjëse e Zyrës:

Vehibe Laçi

E-mail: [email protected]