Zyra e Shёrbimit Psiko-Social dhe Shёndetёsor

Qëllimi kryesor i Zyrës së Shërbimit Psiko-Social dhe Shëndetësor është të ofrojë shërbime gjithëpërfshirëse per shëndetin dhe mirëqenien fizike, mendore dhe emocionale të studentëve, personelit akademik dhe administrativ, në mënyrën e duhur me qëllim plotësimin e nevojave në ndryshim të komunitetit të Kolegjit Universitar Bedër.

 

Shërbimet e kryera në mbështetje të shëndetit në Beder:

 1. Ndihma e parë në urgjencat mjekësore
 2. Kontrolle shëndetësore të ndryshme
 3. Ndihmë mjekësore në raste si djegie, prerje, ndrydhje etj
 4. Matje të presionit arterial
 5. Llogaritje BMI
 6. Administrim i vaksinave të ndryshme
 7. Injeksione të ndryshme I.M dhe I.V
 8. Heqje të suturave kirurgjikale
 9. Mjekim plagësh
 10. Shërbime shëndetësore parandaluese
 11. Referim te specialisti në rast nevojë

 

Dokumentat e vëna në dispozicion nga kjo zyrë: