Zyra e të diplomuarëve

Zyra e të Diplomuarve pranë Kolegjit Universitar Bedër synon të mbajë lidhjet midis Kolegjit Universitar Bedër dhe të diplomuarve nga ky institucion me qëllim që të ndihmojë në progresin e dyanshmën nëpërmjet organizimit të eventeve dhe aktiviteve të përbashkëta.

Për t’iu përmbajtur këtij qëllimi, Zyra Alumni synon të kthejë në traditë organizimin e përvitshëm të eventit ‘’Bedër Alumni AWards’’. Ky event synon të bashkojë të gjithë të diplomuarit e institucionit ndër vite me qëllim shkëmbimin e eksperiencave të tyre duke ndikuar në zgjerimin e network-ut dhe në krijimin e lehtësirave të tjera.

Një nga momentët më të rëndësishme të këtij eventi është edhe shpërndarja e disa çmimeve vlerësuese, traditë kjo e aplikuar nga universitetet më prestigjioze në botë, dhe që synon të inkurajojë më tej studentët e diplomuar në karrierën profesionale pasuniversitare.

Komisioni i ngritur për të vlerësuar arritjet pasuniversitare të kandidatëve vendos mbi fituesit e çmimeve të mëposhtme:

1. Career AWard

2. Bedër AWard

3. Eagle AWard

4. Woman Empowerment Award

5. H. Vehbi Dibra Award

6. Young Enterpreneurs

 

Formularët e aplikimit:

https://bit.ly/2He5xkn

https://bit.ly/2HylEa4

Përgjegjëse e zyrës

Jola Marku

e-Mail: jmarku@beder.edu.al