COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


Calendar of meetings

Date Time Meeting place
07.11.2018 10:00-11:00 Senate room
12.12.2018 10:00-11:00 Senate room
26.12.2018 10:00-11:00 Senate room
16.01.2019 10:00-11:00 Senate room
30.01.2019 10:00-11:00 Senate room
13.02.2019 10:00-11:00 Senate room
27.02.2019 10:00-11:00 Senate room
13.03.2019 10:00-11:00 Senate room
27.03.2019 10:00-11:00 Senate room
10.04.2019 10:00-11:00 Senate room
24.04.2019 10:00-11:00 Senate room
15.05.2019 10:00-11:00 Senate room
29.05.2019 10:00-11:00 Senate room
12.06.2019 10:00-11:00 Senate room
26.06.2019 10:00-11:00 Senate room
10.07.2019 10:00-11:00 Senate room