COVID -19: Informacione, Vendime dhe Udhëzime të Përditësuara për Stafin dhe Studentët


Calendar of meetings

Date Time Meeting place
21.11.2018 16:00-17:00 Senate room
05.12.2018 16:00-17:00 Senate room
19.12.2018 16:00-17:00 Senate room
09.01.2019 16:00-17:00 Senate room
23.01.2019 16:00-17:00 Senate room
06.02.2019 16:00-17:00 Senate room
20.02.2019 16:00-17:00 Senate room
06.03.2019 16:00-17:00 Senate room
20.03.2019 16:00-17:00 Senate room
03.04.2019 16:00-17:00 Senate room
17.04.2019 16:00-17:00 Senate room
08.05.2019 16:00-17:00 Senate room
22.05.2019 16:00-17:00 Senate room
05.06.2019 16:00-17:00 Senate room
19.06.2019 16:00-17:00 Senate room
03.07.2019 16:00-17:00 Senate room