Departamenti i Shkencave Kompjuterike organizon Konkursin Kombëtar të IT

13 Nëntor 2023