Konferenca me temë “Të drejtat e njeriut në shekullin e 21”, mbledh në Tiranë studiues të rinj nga 12 vende të ndryshme.

01 Tetor 2012