Organizohet workshopi me temë “Roli i arsimit profesional për punësimin e grupeve në nevojë të shoqërisë” në kuadër të fushatës "Aty për ju"

03 Mars 2023