Përfaqësues i Drejtorisë së Zgjerimit në Komisionin Evropian, Z. Loic Defaye viziton Universitetin Hëna e Plotë-BEDËR.

01 Tetor 2012