Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” Bedër diplomon brezin e tretë të studentëve

02 Korrik 2016