Studentët e Drejtësisë në Bedër përfaqësojnë Shqipërinë në konkursin ndërkombëtar Jessup

12 Prill 2019