Qendrat Kërkimore

 
 
Rreth qendrës
Misioni i kësaj qendre është ofrimi i zgjidhjeve shkencore për nevojat me të cilat përballen myslimanët që jetojnë në hapësirën mbarëshqiptare, duke u bazuar te Kur’ani Famëlartë dhe tradita e Profetit Muhamed (s.a.s.). Misioni përmbushet nëpërmjet trajtimit objektiv të çështjeve që lidhen me islamin në përgjithësi dhe në hapësirën shqiptare në veçanti, duke u bërë referencë edhe për studiuesit e huaj.

Vizioni
Vizioni është shndërrimi në një qendër kërkimore efektive, e cila të përhapë në mënyrë të drejtë mesazhin e fesë islame për një shoqëri paqësore dhe tolerante në mbarë trevat shqiptare.
 

 

 
 
Misioni
Misioni i Qendrës së Medias dhe Komunikimit është të kontribuojë në formimin dhe kualifikimin e mëtejshëm të studentëve dhe gazetarëve të rinj, nëpërmjet një filozofie që ka në thelb respektimin e principeve gazetareske dhe lirisë së individit, duke ndihmuar në përmirësimin e nivelit të demokracisë dhe funksionimit të medias shqiptare.   

Vizioni
Vizioni i Qendrës së Medias dhe Komunikimit është që të jetë alternativë e parë për trajnimin profesional të specialistëve të fushës së medias dhe komunikimit në mbarë hapësirën shqiptare.